LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produksjonstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1 x 1700 st. 1 x 1800 st. 1 x 1900 st. 1 x 2000 st. 1 x 2500 st. 1 x 3000 st. 1 x 3500 st. >>
90g Offsetpapper 2 474 1 2 527 1 2 585 1 2 640 1 2 915 1 3 191 1 3 466 1
120g offset-papper 2 552 1 2 615 1 2 673 1 2 733 1 3 034 1 3 334 1 3 634 1
200g offset-papper 2 791 1 2 860 1 2 935 1 3 012 1 3 381 1 3 753 1 4 119 1
300g offset-papper 3 070 1 3 161 1 3 249 1 3 342 1 3 794 1 4 246 1 4 698 1
130g Silk-papper 1 681 3 1 725 3 1 769 3 1 810 3 2 028 3 2 243 3 2 461 3
170g Silk-papper 1 752 3 1 799 3 1 846 3 1 896 3 2 133 3 2 367 3 2 607 3
250g Silk-papper 1 901 3 1 959 3 2 011 3 2 069 3 2 350 3 2 631 3 2 913 3
350g Silk-papper 2 094 3 2 163 3 2 229 3 2 298 3 2 634 3 2 970 3 3 307 3
260g Chromokartong 2 067 3 2 133 3 2 199 3 2 262 3 2 593 3 2 921 3 3 251 3
275g Gmund Verge White 8 567 1 8 980 1 9 394 1 9 807 1 11 876 1 13 943 1 16 015 1
275g Gmund Verge Creme 8 567 1 8 980 1 9 394 1 9 807 1 11 876 1 13 943 1 16 015 1
135g Återvunnet papper 2 717 1 2 789 1 2 860 1 2 929 1 3 274 1 3 621 1 3 973 1
170g Återvunnet papper 2 844 1 2 921 1 3 001 1 3 075 1 3 464 1 3 849 1 4 238 1
250g Återvunnet papper 3 169 1 3 262 1 3 359 1 3 455 1 3 938 1 4 417 1 4 899 1
Plast, 125 mikron 4 197 1 4 359 1 4 514 1 4 673 1 5 456 1 6 247 1 7 027 1
Plast, 250 mikron 5 607 1 5 858 1 6 090 1 6 335 1 7 531 1 8 743 1 9 931 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3